REFRIGERACIÓ CO2

02.

El diòxid de carboni (CO2), també conegut com R744, és un refrigerant natural es troba lliure en l’atmosfera i permet la modificació del seu estat, passar de líquid a sòlid, variant la seva pressió i/o temperatura. En origen, és un gas d’efecte hivernacle, però a l’utilitzar-lo com a refrigerant en instal⋅lacions de fred comercial i industrial es reverteix, aconseguint en un impacte nul (ODP = 0). Gràcies a estar sotmès a processos de purificació, que aconsegueixen arribar a una puresa de fins a un 99.99%, utilitzar-lo com a refrigerant és una de les millors opcions ecològicament i econòmicament parlant.

SOM DISTRIBUÏDORS OFICIALS DE:

AIXÍ ENS COSTA MENYS PROTEGIR-LA

BENEFICIS

1. Reciclatge d’un dels gasos de major efecte hivernacle
A l’utilitzar-lo per als sistemes refrigerants és sotmès a processos de purificació, que aconsegueixen arribar a una puresa de fins a un 99.99%. Això deriva en un impacte nul (ODP = 0) i el seu impacte sobre l’efecte hivernacle és el mínim. Utilitzar CO2 com a refrigerant és una de les millors opcions ecològicament parlant.

2. Es tracta d’un gas inactiu químicament
El CO2 és un gas que no és ni inflamable ni tòxic, ja que es tracta d’una substància pura. A la vegada presenta una taxa molt bona d’intercanvi tèrmic de temperatura en evaporadors, condensadors i refredadors de gas.

3. Menor cost
Es tracta d’un dels gasos més econòmics de mercat en comparació amb els altres gassos refrigerants. Al tenir un menor cost i sumant-li les grans propietats tèrmiques de la mateixa és un gas que s’utilitza molt industrialment i que dia a dia està sent molt més implementant en els equips de refrigeració.

4. Eficiència
En sistemes de CO2 tenen un avantatge que és que els compressors que utilitzen arriben a una major eficiència i una transferència de calor més òptima.

5. Prohibició d’altres gasos
A partir de l’any 2022 la nova normativa F-Gas de la Unió Europea també establirà la prohibició de la pràctica en la totalitat dels HFCs en equips frigorífics domèstics, comercials i en instal⋅lacions centralitzades de més de 40kW. Això pot ser motiu per a un gran ús de el CO2, per a grans instal⋅lacions.

6. Zero efectes secundaris a llarg termini
Com a gas refrigerant, el CO2 no té cap impacte ni deriva efectes secundaris a llarg termini, gràcies a la seva baixa toxicitat. No presenta cap risc, a diferència d’altres gasos, ni pel medi ambient ni pels usuaris d’aquests equips que funcionen amb aquest i que tenen instal⋅lacions en les seves edificacions.

7. Inodor
És un gas que no té ni olor ni color.

8. Funcionament dels equips
Els equips de refrigeració que utilitzen CO2 com a gas refrigerant solen funcionar d’una manera més productiva ja que aquest alhora serveix d’aïllant entre els components. Això fa que els equips tinguin un cicle de vida més llarg que altres equips de refrigeració que utilitzen altres gasos refrigerants.

8 MOTIUS DE PES PER PROTEGIR EL MEDI AMBIENT

REFRIGERACIÓ CO2

TIPUS

El diòxid de carboni es pot utilitzar en els sistemes de refrigeració en les seves fases conegudes com subcrítica i transcrítica:

APLICACIÓ SUBCRÍTICA

Són sistemes de refrigeració el qual el seu punt de treball es troba per sota del punt crític d’aquest gas. És a dir, 31 ºC / 73 bar per al R744 o CO2. En aquest cas el CO2 reacciona de manera similar a qualsevol altre refrigerant: s’evapora absorbint calor, es comprimeix i es condensa, és a dir, passa d’un estat gasós a un líquid quan perd calor.

APLICACIÓ TRANSCRÍTICA

Són sistemes de refrigeració el qual el seu punt de treball es troba per sobre del punt crític del refrigerant. El CO2 aporta una gran diferència ja que no es condensa: el canvi de gas a líquid no succeeix de la manera tradicional i per això es produeixen pressions de descàrrega altes que requereixen controls de regulació de pressió especials (canonades amb pressions de disseny de 120 bars).

PROJECTES

 • Cambra frigorífica amb portes de vidre
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Climatització
 • Refrigeració
 • Refrigeració i clima
 • Climatització
 • Refrigeració
 • Refrigeració