REFRIGERACIÓ
CONVENCIONAL

01.

Tant si és una petita, mitjana o gran instal⋅lació de fred comercial, la nostra experiència en l’àmbit tècnic i de servei t’encantarà. Ens adeqüem a les teves necessitats concretes, amb solucions adaptades i específiques, i amb una estreta col⋅laboració amb tu. Elaborem i gestionem la documentació necessària per legalitzar la teva instal⋅lació: plantes de conservació i congelació, escorxadors, llotges, lleteries, panificadores, magatzems de fruita, cellers, supermercats, hipermercats, carnisseries, pastisseries, fleques, etc.

SOM DISTRIBUÏDORS OFICIALS DE:

INSTAL·LACIÓ

La nostra experiència en instal⋅lacions frigorífiques, ens avala per a la realització d’instal⋅lacions petites i mitjanes de fred comercial, així com instal⋅lacions de grans dimensions de el sector industrial, amb gran exigència a nivell tècnic i de servei.

SOLUCIONS PERSONALITZADES

Com que cada sector té unes necessitats concretes, oferim solucions adaptades i específiques. Amb una atenció personalitzada i una estreta col⋅laboració amb el client, ens adeqüem a les teves necessitats proporcionant tot l’equipament i la tecnologia necessària per a la realització del teu projectes de refrigeració industrial.
A més, elaborem i gestionem la documentació necessària per legalitzar la instal⋅lació davant els organismes competents.
Atenem instal⋅lacions de fred comercial en plantes de conservació i congelació, escorxadors, llotges, lleteries, panificadores, magatzems de fruita, cellers, centres logístics, hipermercats, supermercats, fleques, pastisseries, peixateries, carnisseries, xarcuteries, etc.

TIPUS DE PRODUCTES

> Cambres de conservació de producte fresc i congelat.
> Cambres de conservació de fruites i hortalisses.
> Cambres de maduració.
> Cambres de fermentació controlada.
> Cambres frigorífiques per a la indústria.
> Assecadors de productes carnis.
> Assecadors per a formatges curats, semi-curats o frescos.
> Producció de gel en escates, plaques o tubs.
> Murals i semi-murals refrigerats.
> Vitrines de venda tradicional o d’autoservei.
> Illes de productes congelats.
> Armaris de refrigeració i congelació.

SIGUI COM SIGUI LA TEVA INSTAL·LACIÓ

LA FEM A MIDA

MANTENIMENT

L’atenció i l’adequat manteniment de tots i cadascun dels components d’una instal⋅lació frigorífica tenen com a conseqüència una vida més llarga i un funcionament correcte i segur. Realitzem contractes de manteniment per a que les seves instal⋅lacions estiguin en condicions òptimes de funcionament i en regla a la legislació vigent.

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU

Els serveis de manteniment preventiu pertoquen a tots els components de la instal⋅lació frigorífica. Són un conjunt d’actuacions periòdiques d’inspecció, verificació, revisió, regulació, substitució sistemàtica de consumibles i operacions similars. Aquestes actuacions són programades per a cada instal⋅lació i necessàries per a assegurar el seu funcionament fiable i amb la finalitat de conservar la instal⋅lació en condicions òptimes de disponibilitat, funcionalitat i eficiència energètica, durant el transcurs del seu període d’ús.

SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU

El servei de manteniment correctiu té per objecte resoldre les incidències que es produeixin en la instal⋅lació. Resolent avaries mitjançant la reparació o substitució dels elements, components o equips fora de toleràncies o en condicions precàries de fiabilitat.

REFRIGERACIÓ CO2

8 MOTIUS DE PES PER PROTEGIR EL MEDI AMBIENT

AIXÍ ENS COSTA MENYS PROTEGIR-LA

PROJECTES

 • Cambra frigorífica amb portes de vidre
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Refrigeració
 • Climatització
 • Refrigeració
 • Refrigeració i clima
 • Climatització
 • Refrigeració
 • Refrigeració